Vi har respekt for forskellighed

For at kunne følge med i en verden af konstante forandringer, skal man altid være villig til at udfordre status quo. Vi tror på at personalegrupper eller lederteams, hvor folk er forskellige, har gode muligheder for, i fællesskab, at tænke mere nuanceret end mere homogene grupper. Vi tror på forskellige personligheder, forskellige følelser, forskellige kompetencer, forskellige metoder og forskellige anciennitet og alder. Så længe der arbejdes mod samme mål, og at der er gensidig tillid og respekt. Det gælder aldrig blot om at hyle som de ulve, man er i blandt, for i en sådan gruppe vil inspirationen hurtigt høre op. Forskellighed giver anledning til nysgerrighed, spørgsmål, læring og udvikling. Alt sammen elementer, der bidrager til en god dialog. Det er altid vores intention at skabe et rum, hvor forskelle og konflikter undersøges på anerkendende vis og bruges til at skabe værdi.