Vi dyrker engagement med involvering

Vi arbejder efter parolen ”bring dialogen ind i ledelsesrummet”, og det er en måde at sige, at vi ønsker at involvere medarbejdere og ledere som aktive deltagere i deres arbejdsliv. Faciliteret dialog kan være et effektivt værktøj, der gøder jorden til den involvering, der er så vigtig for at lykkes med organisatorisk forandring. Målet er at modvirke følelser som afmagt og eksklusion, og bibringe engagement, lyst og medejerskab. Vi tror på, at man vil møde motivation og engagement, hvis man føler, at 1) man kan bidrage til den verden, vi lever i; 2) man oplever autonomi og indflydelse på eget liv; og 3) man har mulighed for at udvikle sig, fagligt som personligt.