Tilgang til dialog?

Hvad er dialog, og hvorfor er det så vigtigt?

Dialogens oprindelige hensigt er at skabe nye fælles erfaringer, således at dialogens parter i fællesskab udvider eller transformerer samtale- og handlerummet. Dette bør altid ske i anerkendelsens navn, og det er krævende. Vi tror på, at de bedste beslutninger i enhver virksomhed kræver højt informationsniveau. Det forudsætter at mange ansatte bidrager med deres viden, indsigt, spørgsmål og idéer. Desuden er det en central del af Dialogiks DNA, at vi arbejder ud fra en antagelse om, at vi mennesker udvikler os bedst i vores forbindelse og relation til andre mennesker. Vi tror på, at det er de gode dialoger og møder, der skaber en god ledelseskultur, og i sidste ende driver virksomheden.

Vi mener, at involverende dialoger og møder er nøglen til engagement, effektivitet og trivsel og i sidste ende; resultater. Men rammerne skal være tydelige. Det er i den faciliterede dialog at medarbejdere og ledere kan mødes i midlertidige rum i det tætteste, vi kommer på symmetriske relationer. Det betyder også, at det kræver mod at gå i dialog. Vi er eksperter i dialogisk kommunikation, vi anvender en kombination af undervisning og leg, eksempelvis med brug af brætspil og andre konkurrenceelementer, og i samarbejde med virksomhederne, skaber vi de perfekte rammer for god dialogisk kommunikation.

Dialog også en måde at skabe tryghed. Dialogens undersøgende og anerkendende natur giver deltagerne en god mulighed for at spejle sig i hinanden og i et trygt miljø forholde sig til egne og andres idéer og standpunkter. Dialogen står i opposition til diskussionen, som i højere grad har til formål at overbevise den anden part i samtalen samt forsvare egne synspunkter og overbevisninger. Denne distinktion er vigtig, hvis der reelt er et ønske om, at en given medarbejder- eller ledergruppe skal opleve samhørighed, engagement og dyb meningsfuldhed i arbejdet.