Sammen er vi stærkest

Vi tror ikke på, at nogen på egen hånd kan skabe en tilfredsstillende løsning for en organisation, hvis eneste aktive ressource er de mennesker, der skal føre strategierne og planerne ud i livet. Vi tror derimod på, at de bedste beslutninger kræver højt informationsniveau, hvilket forudsætter at flere mennesker bidrager med deres viden, indsigt, spørgsmål og idéer. Involvering er nøglen til effektivitet og trivsel, hvis rammerne er tydelige. Man skal kunne mødes i øjenhøjde til ligeværdige, konstruktive samtaler for at skabe en dialog, så vi konstruktivt kan udnytte hinandens forskelle, så vi får en forståelse for hinandens grundlæggende antagelser. Viden er ikke bare et magisk stof, der flyder rundt i organisationen. Det er noget, menneskerne i organisationen sammen skaber, og det er en central organisatorisk ressource. Forvaltningen af denne viden kan have enorme konsekvenser for organisationens evne til at lykkes som forretning, som instans, som myndighed osv.