Planlægning og udførelse

I en planlægnings- og udførelsesfase stilles der store krav til, at både ledere og medarbejdere kan udføre deres arbejde ordentligt, og bringe både faglige og menneskelige ressourcer i spil på en konstruktiv måde. Det betyder, at der er særlige krav til ledelsen og ikke mindst mellemlederen, projektlederen eller ad-hoc lederen. Mellemlederen skal orientere sig udad i en verden udenfor organisationen, indad i sig selv og i sin afdeling, nedad og opad i ledelsesniveauerne, men også på tværs i organisationen. Det kræver ekstraordinære kommunikationsevner. Ofte hører vi, at lederne ikke føler sig godt nok hjulpet – det vil vi være med til at lave om på.

Det handler om at give mellemlederne bedre vilkår for at udføre deres opgave, men også om at give personalegruppen mulighed for at hjælpe deres leder med at lede. Det kræver samarbejde fra dem, der skal ledes om at blive ledet, og dialogiske kompetencer er en forudsætning herfor.

Når den grundlæggende idé fra opstartsfasen er på plads, og der er lavet en gennemarbejdet projektbeskrivelse, så skal der styr på interessenter og risici, projektet skal planlægges til fulde, der skal laves kommunikationsplaner, detaljerede milepæls- og leveranceplaner skal på plads og meget andet.

I Dialogik har vi dialogværktøjer til at bringe alle ressourcer i spil og foretage de nødvendige analyser til fastlæggelse af rammer og leverancer. Alt dette er planlægning, og det skal være på plads, men hvad så? Læs videre under billedet…

Mellemlederen skal nemlig klædes på, så han/hun besidder de dialogiske kompetencer til at styre projekterne og initiativerne i mål. Men hvordan motiverer man medarbejderne og skaber fælles fodslag? Hvordan værdikommunikerer man? Hvordan udstikker man faste regler og klare rammer samtidig med, at man er et empatisk menneske? I planlægnings- og udførelsesfasen kan Dialogik hjælpe med involvering af interessenter, træning, medarbejder- og lederudvikling indenfor kommunikation og ledelse, alt sammen med fokus på den dialogiske kommunikation. vi tilbyder bl.a.

 

  • Dialogiske projektredskaber til eksempelvis interessentanalyser, risikoanalyser, milepæls- og kommunikationsplaner, resultatopfølgning mm.
  • Facilitering af tilbageløb, læring og replanlægning
  • Træningsforløb til mellemlederen i ledelseskommunikation og dialog
  • Facilitering af effektive projektgruppe-, styregruppe eller opfølgningsmøder, eller undervisning i at facilitere møder
  • Værktøjer til afvikling af MUS-samtaler
  • Forløb om at stille de rigtige spørgsmål
  • Forløb om mundtlig feedback
  • Forløb om dialog på distance
  • Dialogisk konfliktmægling

Adskillige undersøgelser viser, at særligt vigtige budskaber skal komme fra nærmeste leder, som eksempelvis ved kommunikation af forandringer. Det skal de bl.a. fordi der skal være tid og plads til at få tvivlspørgsmål afklaret og til at få oversat essentielle budskaber fra øvre ledelseslag mm.

Samtidig er der en stor tilkendegivelse blandt et større antal mellemledere om, at de gerne vil blive bedre til at kommunikere med deres underordnede – derfor bør det være den dialogiske værktøjskasse, man ser igennem. Paradoksalt nok befinder vi os i en tid, hvor teknologiske muligheder og ydre omstændigheder, eksempelvis som vi så det med Covid-19, taler for et paradigmeskifte; face-to-face kommunikation med nærmeste leder bliver sjældnere, men behovet bliver ikke mindre.

Hvordan håndterer I kvalitetssikringen i den dialogiske kommunikation i jeres virksomhed, så jeres forandringsprojekter ikke dør hen efter planlægningsfasen? Dialogik er jeres sparringspartner i hele forløbet. Vi hjælper med tilbageløb, opfølgning og læring samt replanlægning, efterhånden som der kommer mere viden i det enkelte projekt. På den måde kan jeres ledere og medarbejdere implementere de planlagte forandringer og bevare jobglæden.