Planlægning og udførelse

Når den grundlæggende idé er på plads, og der er lavet en gennemarbejdet projektbeskrivelse, så skal der styr på interessenter og risici, projektet skal planlægges til fulde og en detaljeret milepæls- og leveranceplan skal på plads. I Dialogik har vi dialogværktøjer til i fællesskab at foretage de nødvendige analyser i dybden til fastlæggelse af rammer og leverancer.

Herefter står virksomheden med et stort ansvar, og kommunikationen vil fra da af vise sig at blive et af de vigtigste midler, til at målene nås. Der skal være klarhed over roller og ansvar, og de første møder i projekt- og i styregruppen skrives i kalenderen. Nye behov skal dækkes såsom træning, involvering af brugere og andre interessenter og desuden skal økonomien afklares.

Adskillige undersøgelser viser, at særligt vigtige budskaber skal komme fra nærmeste leder, som eksempelvis ved kommunikation af forandringer. Det skal de bl.a. fordi der skal være tid og plads til at få tvivlspørgsmål afklaret og til at få oversat essentielle budskaber fra øvre ledelseslag mm.

Samtidig er der en stor tilkendegivelse blandt et større antal mellemledere om, at de gerne vil blive bedre til at kommunikere med deres underordnede – derfor bør det være den dialogiske værktøjskasse, man ser igennem. Paradoksalt nok befinder vi os i en tid, hvor teknologiske muligheder og ydre omstændigheder, eksempelvis som vi så det med Covid-19, taler for et paradigmeskifte; face-to-face kommunikation med nærmeste leder bliver sjældnere, men behovet bliver ikke mindre.

Hvordan håndterer I kvalitetssikringen i den dialogiske kommunikation i jeres virksomhed, så jeres forandringsprojekter ikke dør hen efter planlægningsfasen? Dialogik er jeres sparringspartner i hele forløbet. Vi hjælper med tilbageløb, opfølgning og læring samt replanlægning, efterhånden som der kommer mere viden i det enkelte projekt. På den måde kan jeres ledere og medarbejdere implementere de planlagte forandringer og bevare jobglæden.