Om Dialogik

Dialogik er et kommunikationsbureau, der er specialiseret i dialogisk kommunikation og procesfacilitering. Vi er interesserede i, hvordan det dialogiske potentiale, der er i de fleste danske virksomheder, kan nedbryde de barrierer, der gør os ineffektive og som modarbejder viljen til at forandre.

Strategier og planer er ikke i sig selv levende. Virksomhedens eneste aktive ressource er de mennesker, som skal føre strategierne og planerne ud i livet. Mennesker får energi af at drømme, interagere, og af at føle sig som en del af et fællesskab med en klar og tydelig mission, og forandringskraft er ligefrem proportional med antallet af personer, som føler ejerskab over idéerne. Vi anvender derfor en tilgang baseret på spil og leg, da vi mener, at det er den mest effektive vej til de ansattes hjerner og hjerter.

Forandringsguruer som eksempelvis J. Kotter mener, at 70 % af alle forandringsprocesser mislykkes. Disse ”berømte 70%” har længe været diskuteret frem og tilbage i forskningsmiljøer. En sandhed er, at forandringsledelse og forandringskommunikation volder mange mennesker og organisationer problemer. Ofte fordi virksomhederne ikke formår at få medarbejderne med på vognen. Dialogik er sat i verden for at være med til at ændre på den dårlige statistik i et samarbejde med virksomhederne.

Vi er vilde med projektarbejde. Vores fornemste opgave er at få grupper og individer til, gennem ligeværdige og involverende samtaler, at opdage nye perspektiver og koordinere handlemuligheder, og Dialogik er en vigtig brik i arbejdet med at kvalitetssikre jeres dialogiske kompetencer på arbejdspladsen.

Dialogik har fire kerneydelser, som alle tilpasses den enkelte kunde. Ydelserne kan stå alene hver for sig, men de har en naturlig kronologi, som er forankret i læringsprocesser og projektarbejde.

Dialogik er drevet af indehaver, proceskonsulent Daniel Aasted, men fungerer som en netværksvirksomhed, der samarbejder med en række konsulenter alt afhængig af opgavens type. Daniel er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet i 2015. Sidenhen var han ansat hos erhvervspsykologer.com, hvorigennem han har arbejdet som konsulent med en række offentlige og private virksomheder for i 2018 at starte Dialogik.