Om Dialogik

Dialogik er en konsulentvirksomhed, der er specialiseret i forandringsledelse, som arbejder med dialogisk kommunikation, proces- og mødefacilitering i forandringsprocesser. Vi arbejder professionelt med involvering af ledere og medarbejdere, som en del af værdikæden. Det giver mening for kunder, brugere og borgere.

Forandringsguruen John Kotter er citeret for at sige, at 70 % af alle forandringsprocesser mislykkes. Mange mener, at det er en sandhed med modifikationer, men at forandringsledelse og forandringskommunikation volder mange mennesker og organisationer problemer, det er de fleste enige om. Ofte opstår udfordringerne, fordi virksomhederne ikke formår at få medarbejderne med på vognen. Dialogik er sat i verden for at være med til at ændre på den dårlige statistik i et samarbejde med jer som arbejdsplads.

 Vi interesserer os for det dialogiske potentiale, der er på de fleste danske arbejdspladser. Alle virksomheder og organisationer besidder nemlig et potentiale, der kan nedbryde de barrierer, der skaber ineffektivitet og ulyst. Vi fjerner de barrierer, som modarbejder viljen til at forandre med involverende dialoger og møder, som vi faciliterer eller lærer jer at facilitere. Vi arbejder ud fra et princip om, at organisationers eneste aktive ressource er de mennesker, som skal føre strategierne og planerne ud i livet, så det bliver muligt at nå målsætningerne. Strategier, planer og mål er ikke i sig selv levende. Men det er menneskerne i den grad, og vi tror på, at mennesker får energi af at drømme, interagere, og af at føle sig som en del af et fællesskab med en klar og tydelig mission. Faktisk er forandringskraften ligefrem proportional med antallet af personer, som føler ejerskab over de gode idéer og projekter. Når det er muligt, anvender vi derfor en tilgang baseret på involverende undervisning samt spil og leg, da vi mener, at det er den direkte og mest effektive vej til de ansattes hjerner og hjerter.  

 

Dialogiks fornemste opgave er at få grupper og individer til, gennem ligeværdige og involverende samtaler, at opdage nye perspektiver og koordinere handlemuligheder, og Dialogik kan derfor blive en vigtig brik i jeres arbejde med at kvalitetssikre de dialogiske kompetencer på arbejdspladsen. 

Dialogik har fire kerneydelser, som alle tilpasses den enkelte kunde. Ydelserne kan stå alene hver for sig, men de har en naturlig kronologi, som er forankret i læringsprocesser og projektarbejde.

  • Undervisning og workshops
  • Projektorganisering: Vi iværksætter nye tiltag og opstarter nye projekter ved at facilitere dialog gennem brætspillet Teamwork Tower.
  • Mødefacilitering
  • Vi yder opfølgning ved at evaluere på proces og produkt.

Dialogik er drevet af indehaver, proceskonsulent Daniel Aasted, men fungerer som en netværksvirksomhed, der samarbejder med en række konsulenter alt afhængig af opgavens type. Daniel er uddannet cand.comm. fra Roskilde Universitet i 2015. Sidenhen var han ansat hos erhvervspsykologer.com, hvorigennem han har arbejdet som konsulent med en række offentlige og private virksomheder for i 2018 at starte Dialogik.