Mødefacilitering

Social kapital, hvorved forstås tillid, retfærdighed og samarbejde, anses for at være forudsætningen for, at en organisation kan skabe resultater, men der er endnu ikke skrevet meget om, hvordan man kan fremme social kapital. Facilitering er ét bud.

Ib Ravn, Lektor i organisatoriske videnprocesser, DPU, Aarhus Universitet

De fleste ved, hvad det vil sige at gå til møder. Det er noget med, at man sammen med nogle andre mennesker sidder rundt om et bord, og så er det meningen, at man skal drøfte og diskutere forskellige emner, gerne ud fra en dagsorden. Der er ofte en leder, der orienterer en del, og så er det ellers de snaksalige, der dominerer mest. Nogle gange når man alle punkterne på dagsordenen, men man kan altid sætte de punkter, man ikke når på dagsordenen til næste møde. Mødet går nok lidt over tid. Men i sidste ende skal der helst træffes nogle beslutninger, og så er der også en referent, som skriver de vigtigste ting ned. Derefter skynder man sig tilbage til sit arbejde, hvor man kan indhente det forsømte. På vej tilbage er der måske en kollega, der hvisker en i øret, at det da nok skulle have været en email.

Lyder det bekendt? Er det noget, der rigtig rykker ved begreberne og skaber forandring?

Et møde burde være der, hvor vi udretter noget meningsfuldt for de kunder, brugere og/eller borgere, hvis efterspørgsel eller behov, vi er ansat til at tilgodese. Det burde være en del af værdikæden. Og medmindre man er den eneste person på denne mission, så er møderne også der, hvor de samarbejdende parter samles og fællesskabet og samarbejdet bliver synligt og mærkbart, således at man oplever dyb meningsfuldhed med arbejdet. Det er også på disse møder, at vi bliver anerkendt og værdsat af ledere og kollegaer, på trods af vores forskelle i både personlighed og faglighed. Det er på møderne, vi viser hinanden den grundlæggende tillid, vi har til hinanden, som er en forudsætning for et godt samarbejde. Vi genopfrisker mål og justerer vores individuelle bidrag, således, at vi fortsat kan gøre en forskel. Og alle har noget at bidrage med, ellers var de ikke ansat. 

Er det utopi?

Nej. 

Er det en udfordring, der kræver, at I gør noget andet end det, I gør i dag, som I er vant til.

Muligvis.

Rykker det?

Ja, det gør det.

Vi ønsker at hjælpe jer med at gå fra dagsordensafvikling til at have en egentlig dialog, en fælles undersøgelse, som bibringer mening, og ikke mindst værdi, for jeres virksomhed og jeres interessenter. I Dialogik mener vi, at man skal benytte sig af en facilitator for at opnå netop dette. Facilitering er en måde at styre menneskers adfærd og kommunikation på, ved at man skaber de rette betingelser og rammer herfor. Lyder det interessant, og ønsker I en bedre mødekultur, så kontakt os gerne for en uforpligtende snak om mulighederne for mødefacilitering eller undervisning i, hvordan man faciliterer møder.