Mange medarbejdere spørger tit: Hvornår stopper det? Og svaret er, at det gør det aldrig.

(Jørgen Vig Knudstorp, Adm. Direktør for LEGO (Januar 2007) om kravene til virksomhedens tilpasningsevne i en verden med konstante forandringer).

Formål

Dialogiks formål er, ved hjælp af dialog, at udnytte de enorme menneskelige ressourcer, der er i danske virksomheder til fulde, for derigennem at skabe sunde og succesfulde organisatoriske forandringer. 

Mission

Dialogik underviser i dialogisk kommunikation og faciliterer forandring – med dialog som våben. Med en legende tilgang er vi sat i verden for at aktivere det dialogiske potentiale, der er i mange danske virksomheder. Med respekt for menneskers forskellighed nedbryder vi barrierer for at sikre et konstruktivt og effektivt samarbejde. Det er effektivt og tidsbesparende, og det skaber større medarbejdertrivsel. Det er involverende og engagerende. Vi bygger bro mellem det sociale liv og de faglige ressourcer, så videndeling kan finde sted. Virksomhederne kan være små, mellemstore og store, i privat og i offentligt regi, men det er den lokale indsats og samarbejdet, der er i fokus. Med udgangspunkt i den enkelte afdeling og kompetenceudvikling kan vi skabe rammerne for et effektivt og sundt samarbejde. Dette være sig på medarbejderdage og kurser, men ofte også med udspring i konkrete projekter – fra idé og planlægning til evaluering af indsatser og med vedvarende effekt. Det kan mærkes på bundlinjen, og vejen dertil må faktisk gerne være sjov.

Vision

Dialogik er en lille specialiseret virksomhed, som ønsker at være den førende distributør på konsulentmarkedet i Danmark indenfor dialogisk kommunikation. Vi ønsker at indgå et makkerskab med alle de virksomheder, som deler vores værdisæt eller virksomheder, som søger inspiration til, hvordan man frigiver det forandringspotentiale, der ligger i mestringen af dialogiske kompetencer.