Mange medarbejdere spørger tit: Hvornår stopper det? Og svaret er, at det gør det aldrig.

(Jørgen Vig Knudstorp, Adm. Direktør for LEGO (Januar 2007) om kravene til virksomhedens tilpasningsevne i en verden med konstante forandringer).

Formål

Med facilitering af dialog og dialogisk kompetenceudvikling er det Dialogiks formål at aktiverer og udnytte de enorme menneskelige ressourcer der er i små, mellemstore og store virksomheder i offentlig og privat regi til at skabe sunde og succesfulde forandringer.

Mission

Dialogik faciliterer dialog og underviser medarbejdere og ledere i dialogisk kommunikation. Med en legende tilgang involverer vi de ansatte, skaber medejerskab og faciliterer forandring på det taktiske og operationelle niveau i danske virksomheder. Med respekt for menneskers faglige og sociale forskelligheder nedbryder vi barrierer for at sikre et konstruktivt og effektivt samarbejde. Vi opererer på medarbejderdage og kurser, men vores ydelse er allermest effektiv, når den er funderet i konkrete projekter og tiltag – fra idé og planlægning til evaluering af indsatser og med vedvarende effekt. Vi skaber overblik, effektiviserer og forøger arbejdsglæden – noget, som for alvor kan mærkes på bundlinjen.

Vision

Dialogik er en lille specialiseret virksomhed, som ønsker at være den førende distributør på konsulentmarkedet i Danmark indenfor dialogisk kommunikation og procesfacilitering.

Værdier 

Dialogik ønsker at indgå makkerskab med virksomheder, som deler vores værdisæt eller virksomheder, som søger inspiration til, hvordan man frigiver det forandringspotentiale, der ligger i mestringen af dialogiske kompetencer i en verden, som bliver mere og mere digitaliseret.

Vi har respekt for forskellighed  

Vi dyrker engagement med involvering   

Leg er ikke kun for børn  

Sammen er vi stærkest