Leg er ikke kun for børn

”Mennesket er nærmest sig selv, når han opnår den samme koncentration som et barn i leg”, sagde den græske filosof Heraklit (ca. 540-480 f.kr.).

 

Vi tror på at elementer fra leg og spil med fordel kan anvendes i et andet domæne, nemlig arbejdslivets, til at gøre det lettere at træde et par skridt tilbage og betragte eksempelvis projekter, kultur, kommunikation og adfærd fra en anderledes vinkel. Når vi udfordres, kan vi, på grund af presset, have en tendens til at søge tilbage i vant adfærd og vante mønstre, hvilket gør reel forandring umulig. Legen og spillet tillader os at fejle – den tillader os, at vi øver os. Det kan nemlig være svært at se sig selv efter i sømmene og i øvrigt enormt komplekst i en social kontekst. Legen sænker skuldre, vi forgaber os i processen nu og her, og legen tillader os at fokusere på sagens kerne på afstand. Legen tillader os at adressere svære spørgsmål, og samtidig er leg og spil involverende i sin natur og deltagerne er i centrum, hvilket er en absolut nødvendighed, hvis man ønsker succesfulde forandringer.