Forskelle er ressourcer

For at kunne følge med i en verden af konstante forandringer, skal man altid være villig til at udfordre status quo. Vi tror på at personalegrupper eller lederteams, hvor folk er forskellige, har gode muligheder for, i fællesskab, at tænke mere nuanceret end homogene grupper. Vi tror på forskellige personligheder, forskellige følelser, forskellige kompetencer, forskellige metoder og forskellige anciennitet og alder. Så længe der arbejdes mod samme mål, og at der er gensidig tillid og respekt. Forskellighed giver anledning til nysgerrighed, gode spørgsmål, læring og udvikling. Alt sammen elementer i en god dialog. Det er altid vores intention at skabe rum, hvor forskelle og konflikter undersøges på anerkendende vis og bruges til at skabe værdi.