All men make mistakes, but only wise men learn from their mistakes.

(Winston Churchill)

Evaluering

Hvad bør der evalueres på?

Hvordan skal opnåede erfaringer og projekters resultater anvendes i et fremadrettet perspektiv?

Hvem bør involveres i evalueringsprocessen?

Hvilke interessenter skal resultaterne videreformidles til?

Hvordan sikres både organisatorisk og individuel læring i kølvandet på projektafslutningen?

 

Spørgsmålene er mange, men det er i evalueringen, at I finder svar på, hvorfor projektet har (eller ikke har) nået resultaterne. Det er også i evalueringen, at læringen findes. Læring, som skal sikre, at andre ikke behøver at begå samme fejl i fremtiden.

Evalueringsprocessen bliver i flere virksomheder ikke prioriteret i så høj grad som den burde. Sjældent er det, fordi der ikke er forståelse for vigtigheden af evalueringen, i højere grad er det, fordi ressourcerne prioriteres anderledes. Dette er også grunden til at Dialogik tilbyder at stå i spidsen for evalueringsprocessen. Vi har både erfaring med kvantitative og kvalitative metoder, og mens tilgangen aftales nærmere med jer, klarer vi benarbejdet.