All men make mistakes, but only wise men learn from their mistakes.

(Winston Churchill).

Evaluering

Hvad bør der konkret evalueres på?

Hvordan skal opnåede erfaringer og projekters resultater anvendes i et fremadrettet perspektiv? Hvem bør involveres i evalueringsprocessen?

Hvilke interessenter skal resultaterne videreformidles til?

Hvordan sikres både organisatorisk og individuel læring i kølvandet på projektafslutningen?

 

Spørgsmålene er mange, men det er i evalueringen, at I finder svar på, hvorfor projektet har (eller ikke har) nået resultaterne               . Det er også i evalueringen, at læringen findes. Læring, som skal sikre videndeling, så andre ikke behøver at begå samme fejl i fremtiden.

 Evalueringsprocessen bliver i flere virksomheder ikke prioriteret i så høj grad som den burde. Sjældent er det fordi der ikke er forståelse for vigtigheden af evalueringen, i højere grad er det fordi, kræfterne prioriteres anderledes. Dette er også grunden til at Dialogik tilbyder at stå i spidsen for evalueringsprocessen så den forankres i organisation, læring, økonomi, opbyggelise af kompetencer eller noget femte. Vi har både erfaring med kvantitative og kvalitative metoder, og mens tilgangen aftales nærmere med jer, klarer vi benarbejdet.