Dialoger skal skabe mening og værdi

Mening og værdi skaber vi igennem involvering af medarbejdere, så de kan skabe resultater for virksomhedens interessenter. Dialoger og møder betragter vi som en del af virksomhedens værdikæde, en del af den produktion, der i sidste ende skal skabe værdi for kunder, brugere og samfund – det betyder, at dialogerne skal være yderst meningsgivende. Vi arbejder efter parolen ”bring dialogen ind i ledelsesrummet”. Vi ønsker nemlig at gøre op med autoritær (møde)ledelse, uden at falde i modsatte grøft, hvor kollektivets og rundkredspædagogikkens ineffektive konsekvenser får liv. Det kræver facilitering.