Processen

Vi bliver typisk kontaktet pr. mail eller telefonisk af en leder eller medarbejder, som har ansvaret for at planlægge projekter, seminarer, personaledag eller lignende i forbindelse med forandringer og kompetenceudvikling. Herefter mødes vi og drøfter mål, indhold og rammer for aktiviteten. Vi går i fortløbende dialog, så vi bedst muligt kan tilpasse vores ydelse til rammevilkår, målsætninger og dagligdag. På baggrund af dialogen sender vi et uforpligtende tilbud, som herefter bliver afstemt med kunden, samt eventuelt tilpasses. Herefter sender vi en ordrebekræftelse og kontrakt for samarbejdet, hvorefter vi går i gang med at forberede den konkrete indsats eller aktivitet. Når denne er gennemført, følger vi op som en del af samarbejdet, og i den forbindelse af taler vi det videre forløb. Det er oplagt, at kunden bruger den nye viden, vi sammen har skabt, til opstart af nye projekter, gennem Teamwork Tower™, således at processen går i ring, og der kan være tale om en længerevarende samarbejde, et dybdegående fagligt fokus og en stærk og tillidsfuld relation.