Ydelser

Dialogik har fire kerneydelser, som alle tilpasses den enkelte kunde. Ydelserne kan stå alene hver for sig, men de har en naturlig kronologi, som er forankret i læringsprocesser og projektarbejde.

  • Undervisning og workshops
  • Projektorganisering: Vi iværksætter nye tiltag og opstarter nye projekter ved at facilitere dialog gennem brætspillet Teamwork Tower.
  • Mødefacilitering
  • Vi yder opfølgning ved at evaluere på proces og produkt.

Processen

 Vi bliver typisk kontaktet pr. mail eller telefonisk af en leder eller en medarbejder, som har ansvaret for at planlægge projekter, seminarer, personaledage eller lignende i forbindelse med forandringer og kompetenceudvikling. Herefter mødes vi og drøfter mål, indhold og rammer for aktiviteten. Vi går i fortløbende dialog, så vi bedst muligt kan tilpasse vores ydelse til rammevilkår, målsætninger og dagligdag. På baggrund af dialogen sender vi et uforpligtende tilbud, som herefter bliver afstemt med kunden, samt eventuelt tilpasses. Herefter sender vi en ordrebekræftelse og kontrakt for samarbejdet, hvorefter vi går i gang med at forberede den konkrete indsats eller aktivitet. Når denne er gennemført, følger vi op som en del af samarbejdet, og i den forbindelse af taler vi det videre forløb. Det er ofte oplagt, at kunden bruger den nye viden, vi sammen har skabt, til projektorganisering, gennem Teamwork Tower™, således at processen går i ring, og der kan være tale om en længerevarende samarbejde, et dybdegående fagligt fokus og en stærk og tillidsfuld relation.