Arbejdsområder

Dialogik arbejder for at udnytte virksomhedernes dialogiske potentiale til fulde, for at skabe succesfuld forandring, både for de mange medarbejdere og for de mange virksomheder, som igen og igen må sande, at ledelse, dialogisk kommunikation og arbejdsprocesser kan være vanskelige at styre. Faktisk mener forandringsguruer som J. Kotter, M. Beer og N. Nohria, at op mod 70% af alle forandringsprocesser mislykkes*. Disse ”berømte 70%” har længe været diskuteret i forskningsmiljøer. En sandhed er, at forandringsledelse og forandringskommunikation volder mange mennesker og organisationer mange problemer. Ofte fordi virksomhederne ikke formår at få medarbejderne med på vognen, fordi kommunikationen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Dialogik er sat i verden for at være med til at ændre på den dårlige statistik i et samarbejde med virksomhederne. 

*Beer, Michael, and Nitin Nohria. “Cracking the Code of Change.” Harvard Business Review 78, no. 3 (May–June 2000) & Kotter, J. P. (2008). A sense of urgency. Boston, Mass: Harvard Business Press.

Processen

Vi bliver typisk kontaktet pr. mail eller telefonisk af en leder eller medarbejder, som har ansvaret for at arrangere seminar, personaledag eller lignende. Vi kommer derefter ud til et møde med jer, hvor vi drøfter mål, indhold og rammer for aktiviteten. Vi bruger dialogen til at lære jer at kende, så vi bedst muligt tilpasser vores ydelse til jeres rammevilkår, målsætninger og dagligdag. På baggrund af dette møde sender vi et uforpligtende tilbud, som herefter bliver afstemt med jer, samt eventuelt tilpasset. Herefter sender vi en ordrebekræftelse og kontrakt for samarbejdet, hvorefter vi går i gang med at forberede den konkrete aktivitet. Når aktiviteten er gennemført, kommer vi gerne ud og følger op, som en del af samarbejdet, og i den forbindelse aftaler vi det eventuelt videre forløb.