Bring dialogen ind i ledelsesrummet

Seminarer og workshops

Læs, hvordan vores seminarer og workshops kan tilpasses jeres afdeling.

 

 

 

 

Opstart

Lær noget om, hvordan vi faciliterer dialog om nye tiltag og projekter gennem det involverende brætspil, Teamwork Tower™. 

 

 

Planlægning og udførelse

Jeres viden på et konkret området forøges hele tiden. Når I eksekverer og flere interessenter inddrages, kan det blive kompliceret. Få en indsigt i, hvordan vi træner jeres mellemledere og kvalitetssikrer jeres dialogiske kommunikation i udførselsfasen.  

 

 

Evaluering

Hvorfor projektet har nået (eller ikke har nået) resultaterne, findes i procesevalueringen og effektmålingen. Viden og læring tages videre til anvendelse i nye projekter og initiativer.  

 

 

 

 

 

Hvad betyder dialog?

Dialog er en ligeværdig samtale mellem to eller flere personer. Den skal betragtes som en fælles, dynamisk undersøgelse, som er læringsorienteret. Den er også risikofyldt, fordi der lægges op til en ny, uforudsigelig løsning som resultat af den nyerhvervede viden, man i fællesskab har skabt.

 

Mennesket har altid frygtet forandringer, hvis ikke det har været muligt at orientere sig i forandringernes omkostninger og risici. Mennesket har også altid haft skepsis over for idéer, som de ikke selv har formuleret. Modstand mod forandringer er altså aldeles almindeligt, men forandringerne stopper ikke af den grund. Virksomhederne vil utvivlsomt stå bedre, hvis de arbejder proaktivt med forandringer i tide, så krisesituationer undgås. Det giver ro til at involvere medarbejderne og skabe tryghed gennem dialog. 

 

 – Daniel Aasted om processen Opstart

Et fælles anliggende

Det er ved at gå op for de fleste, at verden er foranderlig som aldrig før, i et hæsblæsende tempo, og med en kompleksitet, som tidligere har været svær at forestille sig. Forandringer er dynamiske – de har ingen fast form, og der findes ej heller en ensidig brugsanvisning til, hvordan de håndteres bedst. Én ting er vi i Dialogik dog helt sikre på alligevel:

Forandringer kræver ledelsens fulde støtte, men overordnet er det et fælles anliggende og et fælles ansvar, og derfor er dialogen en af de vigtigste forudsætninger for at lykkes, både når hvad angår trivsel, effektivitet og bundlinje.

Bring dialogen ind i ledelsesrummet

Derfor siger vi, bring dialogen ind i ledelsesrummet. Men dialogen og dialogiske kompetencer er ikke gode i sig selv; det handler om den måde, hvorpå dialogen anvendes, og om hvilken bevidsthed der er om den magt, de relationer og kontekster, vi med dialogen har til opgave at undersøge. Netop dette er vi rigtig gode til. Dialog er desværre ikke mindre kompleks end forandring, hvorfor en professionelt faciliteret dialog er en god investering, om så der er tale om sammenlægning af afdelinger eller måske redesign af arbejdsprocesser. I har måske hørt om brætspil til virksomheder, virksomhedsspil, processpil, dialogspil, gamification – kært barn mange navne; I Dialogik kalder vi vores spil Teamwork Tower™, vi bruger det til at facilitere dialog igennem, og vi vil meget gerne præsentere jer for det. Tag kontakt til os via formularen nederst på siden, og vi sender et uforpligtende tilbud.

Covid-19

Da Covid-19 gjorde sit indtog i foråret 2020, fik det omfattende konsekvenser for alle virksomheder i verden. I Danmark skulle mange ansatte pludselig arbejde hjemmefra. Når vi mister den dialogiske face to face-kommunikationen i en længere periode, kan det have enorm betydning for både for individet og kollektivet, og ikke bare i relationen medarbejder/medarbejder, men specielt i medarbejdernes relation til den nærmeste leder. Har jeres ledere de dialogiske kompetencer, der er nødvendige for at lede medarbejderne trygt igennem denne forandring? 

Daniel forstod fuldstændigt den sammenhæng, spillet skulle indgå i, og hvad det var, vi gerne ville opnå på dagen, og han formåede at tilpasse og skræddersy en udgave af spillet, som kunne forløse det. Daniel understøtter ved hele tiden at facilitere både med spørgsmål og opfølgning undervejs og ved at inddrage – ofte ret sjove – eksempler. 

Caroline Marott Clausen

Specialkonsulent, Frederiksberg Kommune

Processen er grundlæggende god i forhold til at nå frem til konkrete indsatser. Jeg ser en stærk værdi i at høre andre holdninger/perspektiver, da det bringer os tættere sammen. Tænkehattene [se metode] tvinger os til at anvende forskellige perspektiver.

Ulrik Mørk

Agile Product Owner, Topdanmark

Sjov med et spil, engagerende! Fedt med et konkurrenceelement (point). Gør, at vi involverer os endnu mere. Godt med diskussioner i små grupper, hvor alle lytter – sikrer engagement hele vejen rundt & at alle får lov at sige noget.

Anna Bak Thorsen

Tidligere Novo Nordisk

KONTAKT

Daniel Aasted

Indehaver og proceskonsulent

Udfyld formularen, så kontakter vi dig - helt uforpligtende

7 + 15 =

KONTAKTINFORMATION

Rådmand Steins Alle 33, 2000 Frederiksberg

info@dialogik.dk

(+45) 61 46 20 95