Bring dialogen ind i ledelsesrummet

Dialogik har fire primære ydelser. De kan stå alene hver for sig, men de har en naturlig kronologi, som er forankret i læringsprocesser og projektarbejde. 

Læs om dem herunder:

Seminarer og workshops

Bliv klog på, hvordan vores seminarer og workshops kan tilpasses jeres afdeling.

 

 

 

 

Opstart

Lær noget om, hvordan vi faciliterer dialog om nye tiltag og projekter gennem det involverende brætspil, Teamwork Tower. 

 

 

Planlægning og udførelse

Der skal analyseres, jeres viden på området forøges. Når I eksekverer og flere interessenter inddrages, kan det blive kompliceret. Få en indsigt i, hvordan vi kvalitetssikrer jeres dialogiske kommunikation i udførselsfasen.  

 

 

Evaluering

Hvorfor projektet har nået (eller ikke har nået) resultaterne, findes i procesevalueringen og effektmålingen. Viden og læring tages videre til anvendelse i nye initiativer.  

 

 

 

 

 

Hvad betyder Dialog?

Dialog er en ligeværdig samtale mellem to eller flere personer. Den skal betragtes som en fælles, dynamisk undersøgelse, som er læringsorienteret. Den er også risikofyldt, fordi der lægges op til en ny, uforudsigelig løsning som resultat af den nyerhvervede viden, man i fællesskab har skabt.

Et fælles anliggende

Det er ved at gå op for de fleste, at verden er foranderlig som aldrig før, i et hæsblæsende tempo, og med en kompleksitet, som tidligere har været svær at forestille sig. De fleste virksomheder har måske også haft besøg af konsulenter, som har tudet deres ører fulde med Schein og Kotter og begreber om organisationskultur, grundlæggende antagelser mm. Forandringer er dynamiske – de har ingen fast form, og der findes ej heller en ensidig brugsanvisning til, hvordan de håndteres bedst. Én ting er vi i Dialogik dog helt sikre på alligevel: 

Forandringer kræver ledelsens fulde støtte, men overordnet er det et fælles anliggende og et fælles ansvar, og derfor er dialogen en af de vigtigste forudsætninger for at lykkes, både hvad angår trivsel, effektivitet og bundlinje. 

Bring dialogen ind i ledelsesrummet

Derfor siger vi bring dialogen ind i ledelsesrummet. Hvis man spørger forskere indenfor feltet, så er dialog og dialogiske kompetencer dog ikke gode i sig selv; det handler om den måde den måde, de bruges som magt i relationer og kontekster. Netop dette kan vi hjælpe jer med. Dialog er således ikke mindre kompleks end forandring, hvorfor en faciliteret dialog kan være en god investering, om så der er tale om sammenlægning af afdelinger, design af onbordingprogrammer eller måske redesign af arbejdsprocesser. Brætspil til virksomheder, virksomhedsspil, processpil, dialogspil, gamification – kært barn mange navne; I Dialogik kalder vi vores spil Teamwork Tower, og vi vil meget gerne præsentere jer for det, så tag kontakt til os via formularen nederst på siden, og vi sender et uforpligtende tilbud. 

 

Mennesket har altid frygtet forandringer, hvis ikke det har været muligt at orientere sig i forandringernes omkostninger og risici. Mennesket har også altid haft skepsis over for idéer, som de ikke selv har formuleret.  Modstand mod forandringer er altså aldeles almindeligt, men forandringerne stopper ikke af den grund. Virksomhederne vil utvivlsomt stå bedre, hvis de arbejder proaktivt med forandringer i tide, så krisesituationer undgås. Det giver ro til at involvere medarbejderne og skabe tryghed gennem dialog. Det vil Dialogik gerne hjælpe med.  

 

 – Daniel Aasted om processen Opstart

Daniel forstod fuldstændigt den sammenhæng, spillet skulle indgå i, og hvad det var, vi gerne ville opnå på dagen, og han formåede at tilpasse og skræddersy en udgave af spillet, som kunne forløse det. Daniel understøtter ved hele tiden at facilitere både med spørgsmål og opfølgning undervejs og ved at inddrage – ofte ret sjove – eksempler. 

Caroline Marott Clausen

Specialkonsulent, Frederiksberg Kommune

Processen er grundlæggende god i forhold til at nå frem til konkrete indsatser. Jeg ser en stærk værdi i at høre andre holdninger/perspektiver, da det bringer os tættere sammen. Tænkehattende [se metode] tvinger os til at anvende forskellige perspektiver.

Ulrik Mørk

Agile Product Owner, Topdanmark

Sjov med et spil, engagerende! Fedt med et konkurrenceelement (point). Gør, at vi involverer os endnu mere. Godt med diskussioner i små grupper, hvor alle lytter – sikrer engagement hele vejen rundt & at alle får lov at sige noget.

Anna Bak Thorsen

Tidligere Novo Nordisk

KONTAKT

Daniel Aasted

Indehaver og proceskonsulent

Udfyld formularen, så kontakter vi dig - helt uforpligtende

8 + 7 =

KONTAKTINFORMATION

Rådmand Steins Alle 33, 2000 Frederiksberg

info@dialogik.dk

(+45) 61 46 20 95